Konseptialueet

Meriteollisuuspkp-machining-meriteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Meriteollisuus on yksi maamme kansainvälisimmistä teollisuudenaloista, sillä sen tuotteista yli 90 prosenttia viedään ulkomaille. Suomen meriteollisuus koostuu laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoista, meriteknisen alan kokonaistoimittajista, suunnittelutoimistoista ja ohjelmistovalmistajista sekä järjestelmä- ja laitetoimittajista.

Kotimaisen meriteollisuuden lisäksi toimitamme kokonaisuuksia ja osia myös kansainväliselle meriteollisuudelle.

 


 

Offshore -teollisuuspkp-machining-offshoreteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Offshore-teknologia eli merellisessä ympäristössä tapahtuva teollinen ja kaupallinen toiminta nojaa meriteknologian perusosaamiseen. Offshore-teknologian markkinat kasvavat nopeasti muun muassa öljyn- ja kaasuntuotannon sekä energialähteiden ja mineraalivarantojen etsimisen ja hyödyntämisen myötä.

PKP-Machining palvelee niin kotimaisia kuin ulkolaisia Offshore- osaajia.

 


 

Paperiteollisuuspkp-machining-paperiteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Paperiteollisuus on ollut Suomen vientiteollisuuden kärkeä koko itsenäisen Suomen ajan. Paperin- ja kartonginvalmistajat etsivät koko ajan keinoja parantaa prosessiensa tehokkuutta ja liiketoimintansa kannattavuutta. PKP-Machining vastaa tämän teollisuuden alan haasteisiin hyvin suunnitelluilla ja viimeistellyillä tuotantoprosesseilla.

Toimitamme alalle mm. paperikoneiden perälaatikot ja vaativat osat.

 


 

Selluteollisuuspkp-machining-selluteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Selluteollisuuden erilaiset käsittelyprosessit vaativat runsaasti konevoimaa sekä erilaisia automatisoituja linjastoja, joiden häiriötön toiminta perustuu laadukkaaseen koneistoon ja niissä käytettäviin huolto-osiin.

Selluliiketoiminnan asiakkaita ovat mekaanisen ja kemiallisen massan tuottajat sekä kuitulevyteollisuudessa toimivat yhtiöt. PKP-Machining toimittaa tälle liiketoiminta-alueelle mm. koneistettuja koneen osia ja kokoonpanoja.

 


 

Energiateollisuuspkp-machining-energiateollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Energiateollisuus on alati kehittyvä ja innovatiivisia ratkaisuja edustava monimuotoinen teollisuuden ala. Asiakkaamme energiateollisuuden parissa arvostavat tehokasta tuotantoa, hyvää tuotesuunnittelua ja luontoystävällisyyttä.

Vihreä ja mahdollisimman pieni hiilijalanjälki on monelle asiakassuhteelle perusedellytys. PKP-Machining vastaa tähän vattimukseen kehittämällä toimintatapojaan alati, kiinnittämällä erityistä huomiota tuotteen valmistuskaareen kuin materiaalien käsittelyyn. Koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti, jotta takaisimme kontrolloidun tuotannon.

 


 

Kaivannaisteollisuuspkp-machining-kaivannaisteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Kaivannaisteollisuudella tarkoitetaan alaa, johon kuuluvat kaivostoiminta, eli kaivoslain alaisuudessa tehtävä metalli-, teollisuusmineraali- ja rakennuskiven louhinta sekä rakennuskivilouhinta ja kiviainestuotanto maa-aineslain alaisuudessa. Alaan liittyvät keskeisesti raaka-aineiden etsintä, laitevalmistus ja kaivannaisteollisuutta tukevat erilaiset palvelut.

Toimitamme mm. koneistettuja käyttöakseleita hihna- ja ruuvinkuljettimiin sekä kuljettimien teloja.

 


 

Kemianteollisuuspkp-machining-kemianteollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Tyypillisesti kemianteollisuus on suuren mittakaavan teollisuutta, mutta siihen kuuluu myös pienen volyymin tuotantoa. Kemiateollisuudessa tuotetaan sekä raaka-aineita muille teollisuuden aloille että valmiita lopputuotteita.

Kemianteollisuuteen toimitamme monipuolisesti niin koneistettuja tuotteita kuin kokoonpanoja. Materiaalivalinnat korostuvat kemianteollisuuden haastavissa käyttökohteissa – korroosionkestävyys, paineensieto, kestävyys.

 


 

Konepajateollisuuspkp-machining-konepajateollisuus-cnc-sorvaus-syvan-poraus

Konepajateollisuudelle tarjoamme niin koneistuksia, kokoonpanoja kuin kunnossapitoa.
Toimitamme tuotteita alihankintana kuin valmiina koneina. Teollisuudelle toimitamme mm. hydrauliikkalohkoja ja ohutlevypuristimien runkoja. Sarjatuotteina teemme pienempiä komponenttieriä.

Korjauskoneistuspalveluumme kuuluvat holkitukset, akselikaulojen täyttöhitsaukset, metalliruiskutus sekä varaosien valmistus. Raskaan liikenteen tarpeisiin koneiden runkoja, nostovälineitä ja vaihdelaatikoita.