Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pöytyän Koneistuspalvelu Oy
Koukkarintie 3
21870 Riihikoski
Y-tunnus: 2094017-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Antti Sätilä

3. Rekisterin nimi
PKP-Machining asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, sekä palvelu-, viestintä-, markkinointitoimenpiteisiin.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille vaan ne on tarkoitettu vain Pöytyän Koneistuspalvelun omaan käyttöön.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Organisaatio/yritys ja asema
  • Organisaation / yrityksen osoitetiedot

Rekisteri sisältää myös tiedon mahdollisista markkinointi- ja viestintäkielloista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvissä asiayhteyksissä. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Rekisteriä voidaan koostaa myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Pöytyän koneistuspalvelu Oy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeet-tomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

8. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja käyttö.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä: Antti Sätilä, antti.satila@pkp-machining.fi, +358 40 725 3656

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.