palvelut

Aarporaus

Teimme 2000-luvun lopun laman aikoihin merkittävän päätökseen laajentamalla palvelukonseptiaan keskiraskaasta koneistuksesta raskaaseen sarjaan. Järeän lattiamallin Fermat avarruskoneen rinnalle hankittiin myös Fermat pöytämallinen avarruskone, mikä toi ketteryyttä ja joustavuutta valmistusarsenaaliin.

Lattiamallinen Fermat WRF150 CNC-avarruskone on yksi Suomen nykyaikaisimmista ja järeimmistä avarruskoneista. Koneen karahalkaisija on 150 mm ja karatehoa löytyy 51/77 kW. Koneessa on 3-asemainen vaihtoasema kulmapäille sekä Renishaw työkappaleen- ja työkalunmittausjärjestelmä. 3 000 x 3 000 mm pyöröpöydän kantavuus on 50 000 kg, X-liikettä löytyy 14 700 mm, Y = 6 000 mm, Z = 1 200 mm, W = 1 000 mm ja V = 5 500 mm. Koneessa on myös mm. syvänreiänporauslaitteet.

Modernien CNC-avarruskoneiden pyöröpöytien kantavuus on 15 ja 50 t. Ne soveltuvat erinomaisesti vaativien ja raskaiden kappaleiden joustavaan koneistukseen. CNC-avarruskoneissa on automaattikulmapää ja automaattinen kulmapäiden vaihtoasema, koneet on varustettu Heidenhain 530i -ohjauksella. Avarruskoneiden syvänreiänporauslaitteilla päästään 3-5 m reikäsyvyyteen.

Jyrsintä

Viimeiseksi täydensimme konekantaamme erittäin tuottavalla ja joustavalla työstökoneella, joka täydensi nykyistä koneistuskapasiteettiamme. Uusi Ibarmia Star ZVH45 L1500 työstää monimutkaisetkin kappaleet automatisoidusti. Tämä Ibarmia ZVH tarjoaa 5-akseliset työstöominaisuudet moniin erilaisiin sovelluksiin ja sen korkea teknologia täyttää laajan valikoiman vaatimukset.

Lisäksi käytössämme on kaksi pitkäjyrsinkonetta, lattiamallinen Soraluce FR 5000 (x=5000, y=1500, z=2000) sekä pöytämallinen Zayer KF 4000 (x=3700, y=1250, z=1500). Kaikissa jyrsinkoneissamme on Heidenhain -ohjaus. 

Sorvaus

Hankimme loppuvuonna 2016 pohjoismaiden suurimman karusellisorvin, joka nosti tuotantokapasiteettia ja tuotteiden kappalekokoa merkittävästi. Uusi konehankinta edellytti myös tuotantotilojen laajennusta; lattiapinta-ala lisääntyi 1500m2 ja hyötykorkeutta uusiin tiloihin tuli 12,5 metriä, nostovoimaa on yhteensä 120 tonnia. 

Uuden BOST VTL 68 CY karusellisorvin kappaleen suurin halkaisija on 8,2 metriä ja korkeus 5,4 metriä sekä paino 120 tonnia. Lisäksi sorvi on varustettu erillisellä mittapäällä ja 5-akselikoneistuksen mahdollistava jyrsinpäällä.

Pienempi karusellisorvimme Dörriers- Scharmann VCE 2000/160 FC on varustettu 4t paletinvaihtoasemalla, suurin kappaleen massa on 10t. Molemmat karusellisorvimme on varustettu monipuolisilla pyörivillä työkaluilla, hiontapäällä sekä Siemens -ohjauksella.

Lisäksi käytössämme on useampi kärkisorvi, tällä hetkellä suurin sorvaushalkaisija on 720mm ja -pituus 3000mm. Kappaleen suurin massa on 2600kg.

Sovitteet

Sovite eli krymppi tarkoittaa osien muotoja ja mittoja, jonka avulla ne voidaan liittää yhteen tai paikoittaa toisiinsa nähden. Laakeripesään painettu laakeri ja tiukkaan reikään painettu tappi ovat esimerkkejä sovitteista, joiden tavoitteena on kiinnittää osat toisiinsa. Osien välillä voidaan myös käyttää kohdistus- tai ohjaintappeja, joiden tehtävänä on ohjata kappaleet toisiinsa nähden oikeille paikoille. 

Toleranssiyhdistelmien perusteella sovitteet voidaan jakaa ahdistussovitteisiin, välisovitteisiin ja välyssovitteisiin. Ahdistussovitteessa välys on aina pienempi tai yhtä suuri kuin nolla. Välisovitteessa välys voi olla positiivinen tai negatiivinen. Välyssovitteessa välys on aina vähintään nolla. Tämän jaon perusteella ei kuitenkaan voida suoraan päätellä sovitteiden toimintaa käytännössä. Osien pinnankarheudet ja muotojen poikkeamat aiheuttavat sen että vaikka sovitteessa nimellisesti on välys osat voivat siltti tarttua toisiinsa tiukasti kiinni. Liukuvan sovitteen aikaansaaminen siis vaatii että välystä on riittävästi ei ainoastaan sitä että välystä on jonkin verran.

Valmistamme sovitteet asiakkaan toivomuksen mukaisesti jopa 10000mm halkaisijaan asti.

Terminen ruiskutus

Terminen ruiskutus on menetelmä, jossa ruiskutetaan kaasuvirtauksen mukana kulkevana hienojakoisena sumuna kokonaan tai osittain nestemäiseksi sulatettua lisäainetta käsiteltävälle pinnalle. Termistä ruiskutusta voidaan käyttää materiaalien pinnoittamiseen ja erilaisiin kappaleisiin syntyneiden vaurioiden korjaamiseen ja  kunnossapitoon sekä pidentämään tuotteen kestoikää.

Termisisiä pinnoitusmenetelmiä kutsutaan kylmäpinnoitusmenetelmiksi, sillä pinnoitusprosessissa pinnoitettavan kappaleen lämpötila ei tavallisesti kohoa 150…200°C korkeammaksi. Koska lämpötila pysyy suhteellisen alhaisena, muodon- ja aineenmuutoksia ei pinnoitettavaan kohteeseen synny. Termisiä ruiskutusmenetelmiä käytettäessä pinnoitettava perusaine ja pinnoitelisäaine eivät sekoitu eli pinnoitettavan aineen ominaisuudet säilyvät muuttumattomina: esimerkiksi paineenalaisille laitteille ei pinnoituksen jälkeen tarvita painekoetarkastusta.

Pinnoitamme kappaleet asiakkaan toivomuksen mukaisesti jopa 10000mm halkaisijaan asti.

Mittaus

3D-kameralaitteisto voidaan viedä helposti mittauskohteen luo ja suorittaa mittaus paikan päällä, ilman mittauskohteen siirrosta aiheutuvia kustannuksia ja työturvallisuusriskejä. Lisäksi Metronorin 3D-kameralaitteistolla voidaan mitata suurella tarkkuudella erittäin kookkaita jopa 30 m pitkiä kappaleita.

Kysy lisää 3D -mittauspalveluistamme.

Toimintajärjestelmä

Meille laatu tarkoittaa projektien toteuttamista asiakkaiden vaatimusten ja aikataulujen mukaisesti.
Käytämme kalibroituja mittavälineitä ja käytössämme on mm. Metronor 3D-kameramittausjärjestelmä ja Trimos -mittalaite.

Sertifikaatit:
ISO 9001, ISO 14001 ja ISO45001-sertifioinnin mukaisesti huomioimme tuotteiden ja työprosessien ohella ympäristötekijät ja työturvallisuuden.