Rekisteriseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Pöytyän Koneistuspalvelu Oy
Koukkarintie 3
21870 Riihikoski
Y-tunnus: 2094017-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Antti Sätilä

3. Rekisterin nimi
Aurea Groupin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän toiminnan eri osa-alueiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, sekä palvelu-, viestintä-, markkinointitoimenpiteisiin.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille vaan ne on tarkoitettu vain Pöytyän Koneistuspalvelun omaan käyttöön.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvissä asiayhteyksissä. Yhteys- ja asiakastietoja voidaan kerätä myös erilaisilla kilpailuilla ja markkinointikampanjoilla. Rekisteriä voidaan koostaa myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Pöytyän koneistuspalvelu Oy huolehtii säännöllisesti rekisterin päivittämisestä ja tarpeet-tomien tietojen poistamisesta rekisteristä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain ne henkilöt joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Verkkosivustoilla ja muissa palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä ja muilla tarpeellisilla tavoin.

8. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on rekisterinpitäjään yhteys ottamalla oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja käyttö.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä: Antti Sätilä, antti.satila@pkp-machining.fi, +358 40 725 3656

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.